بازی ساز شوید

بسیاری از نوجوانان و جوانان با ایده های بسیار بکر و توانایی های مثال زدنی و به همراه چاشنی شور و شوق جوانی به دنبال این هستند که بتوانند به ایده های خود سر و سامان دهند. یکی از همین موارد که متاسفانه در کشور ما توجه زیادی به آن نشده، صنعت بازی سازی است، به طوری که شرکتهای کوچک و بعضا گروه های چند نفره در سراسر ایران مشغول تولید بازی های رایانه ای هستند بدون هیچ حمایتی از جانب نهاد های مرتبط و هرچند تعدادشان اندک است اما گاهی خروجی های خوبی تولید میکنند.
در هزاره سوم ما کارگروه بازی سازی تشکیل داده ایم، به طوری که فرایند آموزش، تحلیل و بررسی و تولید اثر را پوشش میدهد، شما میتوانید ایده هایتان را با ما در میان بگذارید، اموزش ببینید و با همراهی اساتید کارآزموده هزاره سوم پروژه خودتان را تولید و مدیریت نمایید.